Onderwerp: Bezoek-historie

Trajectnota/MER Noord-oostelijke verbinding : samenvatting
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitg. [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON), NS Railinfrabeheer; inhoud en eindred. NS Railinfrabeheer, Projectteam Noord-oostelijke verbinding

 

Samenvatting

De Noord-oostelijke verbinding is een goederenspoorlijn die aftakt van de Betuweroute en die bij Oldenzaal de grens over gaat. Uitbreiding van de bestaande spoorcapaciteit op dit traject is noodzakelijk om de toename van het goederenvervoer op te kunnen vangen. Teneinde de minister van Verkeer en Waterstaat in staat te stellen een standpunt inzake dit project te bepalen, is in deze fase van de studie bekeken welke effecten de alternatieven uit de startnotitie hebben op de omgeving. De resultaten van alle verrichte onderzoeken worden in het kort samengevat beschreven en de alternatieven worden op voor- en nadelen met elkaar vergeleken.

 

Annotatie

28 p.
fig., foto's, tab.

Naar boven