Onderwerp: Bezoek-historie

Trajectnota A15 : gedeelte Ressen-A12
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON); met bijdragen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst (RWS, BD) en DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

Om de verkeersproblemen op de hoofdwegen in de regio Arnhem-Nijmegen te bestrijden, is onderzoek verricht naar mogelijke oplossingen. Deze nota bevat de resultaten van dat onderzoek voor een eventuele doortrekking van de A15 (RW15) vanaf knooppunt Ressen naar de A12 (RW12), waarbij tevens de milieueffecten zijn meegenomen. Het geeft geen uitsluitsel of de A15 moet worden doorgetrokken, doch het zet een aantal mogelijkheden op een rij en laat vervolgens zien welke effecten deze hebben op de verkeersproblemen in deze regio, het gebruik van de ruimte en het milieu. Bovendien worden de kosten van de verschillende mogelijkheden c.q. alternatieven met elkaar vergeleken.

 

Annotatie

8 dl.
ill.
Studie is verricht door Grontmij
Dl. 1: Samenvatting
Dl. 2: Hoofdlijnenrapport
Dl. 3: Bijlagenrapport
Dl. 4: Ontwerptekeningen: Alternatieven met Betuweroute
Dl. 5: Lengteprofielen: Alternatieven met Betuweroute
Dl. 6: Ontwerptekeningen: Alternatieven zonder Betuweroute
Dl. 7: Lengteprofielen: Alternatieven zonder Betuweroute
Dl. 8: Thematische kaarten en geluidcontourkaarten
Verzamelband Trajectnota A15

Naar boven