Onderwerp: Bezoek-historie

Traject/MER-studie N34/N36 omleiding Ommen
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

In het kader van de MER-studie N34/N36 omleiding Ommen zijn vijf infrastructuurvarianten ontwikkeld voor de aanleg van nieuwe- en de ombouw van bestaande infrastructuur. Voor de verkeerskundige beoordeling hiervan is een afzonderlijk verkeersmodel opgesteld, ontleend aan het Nieuw Simultaan Model (NSM) van de provincie Overijssel. In grote lijnen wordt ingegaan op dit modelsysteem en wordt de bouw en calibratie van het unimodale automodel behandeld. Tevens komen aan de orde de invulling van de netwerkvarianten en worden de studieresultaten gerapporteerd.

 

Annotatie

18 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

Naar boven