Onderwerp: Bezoek-historie

Structuurschema oppervlaktedelfstoffen : samenvatting
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[tekst Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat (RWS, HW), onderafd. Ontgrondingen en Alternatieve materialen; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Samenvatting van het structuurschema oppervlaktedelfstoffen dat ingaat op de voorziening in de behoefte in Nederland aan oppervlaktedelfstoffen of vervangende materialen voor met name de bouw in de periode tot 2020 en op de ruimtelijke mogelijkheden die ons land en het Nederlandse deel van de Noordzee bieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen

 

Annotatie

20 p.
fig., foto's, tab.

Naar boven