Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie voor projectnota/mer dijkverlegging Bakenhof : (dijkpaal hm 118.00-138.00)
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[red. Haskoning en Grontmij]

 

Samenvatting

Verschaft informatie over de achtergrond en de aard van de voorgenomen versterking c.q. verlegging van de dijk aan de zuidoever van de Nederrijn in de gemeente Arnhem. De noodzakelijke dijkversterking wordt nu aangegrepen om de rivier en buitendijkse natuurontwikkeling ter plaatse meer ruimte te geven. Het bevat een visie op de ontwikkelingsmogelijkheden en presenteert een aantal alternatieven en varianten welke t.z.t. nader onderzocht dienen te worden in de projectnota/mer.

 

Annotatie

28 p.
fig., krt.

Naar boven