Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie trajectnota/MER verbreding A2 knooppunt Everdingen - knooppunt Deil en (toekomstige) aansluiting Zaltbommel - knooppunt Empel
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL)

 

Samenvatting

Nota waarin het voornemen van Rijkswaterstaat Directie Gelderland uiteengezet wordt om een trajectstudie te gaan starten naar de noodzaak en de mogelijkheden van het verbreden van RW2 (A2), tussen het knooppunt Everdingen (A2/A27) en het knooppunt Deil (A2/A15) en tussen de toekomstige aansluiting Zaltbommel (A2/N322) en knooppunt Empel (A2/A59). Het vormt tevens de start van de gecombineerde trace/m.e.r.-procedure. Behandeld worden achtereenvolgens: probleemverkenning (bestaande situatie, ontwikkelingen en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en economie, verkeer en vervoer, natuur en landschap, woon- en leefmilieu) ; probleemstelling en doelstelling van de studie ; te bestuderen alternatieven ; te onderzoeken effecten van de alternatieven ; te volgen procedures (o.m. besluitvormingsprocedures)

 

Annotatie

44 p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm
Met losse brochure
Met losse tekening
Titel losse brochure: Informatie rond de startnotitie verbreding A2

Naar boven