Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie m.e.r. : verbetering Millingse Bandijk en Duffeltdijk
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Heidemij Advies

 

Samenvatting

Nota waarin het voornemen van Rijkswaterstaat Directie Gelderland uiteengezet wordt voor het ontwikkelen van een dijkverbeteringsplan voor het dijkvak Millingse Bandijk en Duffeltdijk, een plan dat mer-plichtig is conform adviezen en aanbevelingen van de Commmissie Toetsing Uitgangspunten Rivierdijkversterkingen (Commissie Boertien). Het betreffende dijkvak is gelegen aan de zuidelijke Waaloever in de Gelderse Poort in de gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen. Behandeld worden achtereenvolgens: probleem- en doelstelling voor het dijktraject; beschrijving huidige situatie en vastgestelde beleidsontwikkelingen; visie op hoofdlijnen, op basis waarvan varianten en alternatieven worden samengesteld; beschrijving voorgenomen activiteit en varianten en alternatieven, alsmede de ontwikkeling hiervan; de te verwachten effecten en de genomen en nog te nemen besluiten en relevante procedures.

 

Annotatie

47 p.
fig., tab. ; 30 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL). - Rapportnr. HA 673/BA94/A373/07933 (Heidemij). - Rapportnr. GLD 94/03 (RWS, GL). Met lit.opg.

Naar boven