Onderwerp: Bezoek-historie

Startnotitie A12 Ede-Duitse grens
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON); met bijdragen van Goudappel Coffeng en DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

Om de problemen bij de verkeersafwikkeling op de A12 (RW12) tussen Ede en de Duitse grens te bestrijden is deze startnotitie opgesteld welke het begin markeert van de formele besluitvormingsprocedure met daarin de centrale vraag of de capaciteit van dit weggedeelte verruimd moet worden en zo ja, hoe dit het beste kan gebeuren. Het omschrijft de problemen en vermeld welke oplossingen en alternatieven worden onderzocht. Het vormt als zodanig de inhoudsafbakening van de conform de Tracéwet op te stellen trajectnota/MER en is tevens een uitnodiging voor derden om middels inspraakreacties te reageren.

 

Annotatie

75 p.
ill.

Naar boven