Onderwerp: Bezoek-historie

Spiegel : tabellen#referentiecijfers verkeersonveiligheid Gelderland#periode '92/'96
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG), [Projectgroep Basisgegevens]; samenst. en vormgeving Van de Werken Verkeer& Vorm

 

Annotatie

28 p.
tab.
diskette (3,5 inch)
Ongevallengegevens verstrekt door Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

Naar boven