Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling : effecten van veranderingen in de waterhuishouding op het ruimtegebruik
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Staring Centrum (SC, DLO), Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied; C. Kwakernaak...[et al.]

 

Annotatie

40 p.
krt.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Rijksplanologische Dienst
RWS-vertegenwoordiging in begeleidingscommissie: F. Alberts (RIZA) en H.C. Landa (Meetkundige Dienst (MD))
Rapport 618
Met lit.opg.
ISSN 09274499

Naar boven