Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor Rijntakken : samenvatting stand van zaken
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON); [teksten Bijnsdorp Communicatie Projecten, G. Hendriksen]; [red. G. Hendriksen]

 

Samenvatting

Geeft in het kort weer wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het zoeken naar waterstandsverlagende mogelijkheden in het bovenrivierengebied om hoogwaterafvoeren van de Rijn van 16.000m3/s bij Lobith op te kunnen vangen zonder wederom een nieuwe ronde dijkversterkingen te hoeven uitvoeren. Betrokken overheden zullen in samenspraak met andere belangengroeperingen en geïnteresseerden eind 1999 advies hierover uitbrengen aan de voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren.

 

Annotatie

6 p.
ill.
Inlichtingen: C. Jol en G. Hendriksen (beiden RWS, ON)

Naar boven