Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor Rijntakken : een project waarin gezamenlijke overheden adviseren over duurzaam veilige inrichting van het rivierengebied Bovenrijn, IJssel, Nederrijn/Lek tot Schoonhoven, Waal tot Gorinchem
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON); [Projectteam Ruimte voor Rijntakken (voorzitter: J.H. Jansen (RWS, ON)]; Eindred. en tekst G. Hendriksen

 

Samenvatting

Geeft informatie over o.a. achtergrond en aanpak van het project Ruimte voor Rijntakken, waarin provincies, gemeenten, waterschappen en rijksdiensten een gezamenlijk advies opstellen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over een duurzaam veilige inrichting van het rivierengebied van de Bovenrijn, de IJssel, de Nederrijn/Lek tot Schoonhoven en de Waal tot Gorinchem. De betrokken overheden willen dit advies voorbereiden in overleg met belangenorganisaties en met een luisterend oor voor ideeën vanuit de maatschappij, waarbij deze notitie de basis vormt voor de begin 1999 te houden discussieronde in de regio.

 

Annotatie

14 p.
ill.
Ook verschenen in de Duitse taal, getiteld: Raum für Rheinarme : ein Projekt, in dem niederländischen Behörden gemeinsam zur dauerhaft sicheren Umgestaltung des Flussgebietes raten
Projectteam Ruimte voor Rijntakken bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Projectleider: C. Jol (RWS, ON)

Naar boven