Onderwerp: Bezoek-historie

Rivierverbetering Waalbocht Erlecom : stabiliteit bodemkribben
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); [W. Leeuwenstein, P. Tönjes]

 

Samenvatting

In het kader van de verbetering van de bevaarbaarheid van de Waal zijn ter vergroting van de vaarbreedte in de Waalbocht bij Erlecom bochtbeschermingsconstructies uitgevoerd. Een deel van de nog uit te voeren werkzaamheden bestaat uit de aanleg van een serie bodemkribben. In deze notitie wordt voornamelijk ingegaan op de ontwerprandvoorwaarden, de stabiliteit van de toplaag en de noodzaak van een filter en additionele bodembescherming i.v.m. mogelijke erosie langs deze kribben.

 

Annotatie

18 p.
fig., tab.
Met lit.opg.
Met appendices

Naar boven