Onderwerp: Bezoek-historie

Rivieren en hun uiterwaarden, wetten en procedures
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)]

 

Samenvatting

Voor zover dit het beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland betreft wordt voor een ieder die een activiteit of een werk nabij de grote rivieren (in zomer- en winterbed) wil uitvoeren, duidelijkheid verschaft omtrent het te doorlopen traject van geldende regels en procedures en tot welke instantie(s) men zich in dergelijke gevallen moet wenden.

 

Annotatie

1 folder (7 p.)
fig., tab.
Met een overzicht van informatiepunten

Naar boven