Onderwerp: Bezoek-historie

Rijksweg 35: tunneltraverse Nijverdal
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Informeert in het kort over de stand van zaken rond de verlegging van Rijksweg 35 (N35 Zwolle-Almelo) door Nijverdal en dan met name over de in het tracé opgenomen tunnel. Gaat in op de voorgeschiedenis, het plan, de gevolgen voor het verkeer, de soort tunnel, de te verwachten hinder tijdens de bouw en de tijdsplanning.

 

Annotatie

1 folder (5 p.)
afb., foto's

Naar boven