Onderwerp: Bezoek-historie

Rijden onder invloed in de provincie Overijssel, 1994-1995 : ontwikkeling van het alcoholgebruik door automobilisten in weekendnachten
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.P.M. Mathijssen; Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

 

Samenvatting

Onderzoeksresultaten naar het alcoholgebruik van automobilisten in Overijssel, uitgevoerd in vrijdag- en zaterdagnachten (als onderdeel van een landelijk onderzoek).

 

Annotatie

14 p.
bijl., fig., tab.
Rapportnr. R-95-41
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON) en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (RWS, AVV)

Naar boven