Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor het milieu-effectrapport verbetering Millingse bandijk en Duffeltdijk door Rijkswaterstaat, Directie Gelderland
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Samenvatting

Met het ontwerp Gelders Rivierdijkenplan (GRIP) als uitgangspunt hebben deze richtlijnen tot doel het afbakenen van de belangrijkste milieu-aspecten van het door Rijkswaterstaat Directie Gelderland (RWS, GL) uit te voeren dijkverbeteringsplan langs de Waal, dijkvak Millingse Bandijk en Duffeltdijk te Millingen aan de Rijn en Ubbergen, om zodoende de gewenste inhoud van het MER aan te geven. De richtlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage en tevens zijn de inspraakreacties naar aanleiding van de startnotitie in beschouwing genomen.

 

Annotatie

12 p.
bijl.

Naar boven