Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor de Trajectnota/MER Hanzelijn : (spoorlijn Lelystad-Zwolle)
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Annotatie

27 p.
bijl.
Vastgesteld d.d. 10 juli 1997 door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Met voetnoten

Naar boven