Onderwerp: Bezoek-historie

Reliëfvormen in de uiterwaard : waarderen en beheren
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W.A. van Ommeren; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL)

 

Samenvatting

Notitie waarin het Rijkswaterstaatsbeleid en -beheer wordt beschreven hoe omgegaan wordt c.q. zou kunnen worden met de reliefvormen in de uiterwaarden, en dan voornamelijk binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat Directie Gelderland. Onder reliefvormen worden verstaan alle natuurlijke- en kunstmatig aangelegde verhogingen en verlagingen in het gebied tussen de bandijken. Er wordt gekeken naar hun waarden voor flora en fauna en gelijktijdig naar de bedreigingen en bezwaren voor de rivierbeheerder. Er ontstaat zodoende een overzicht van wat de waardevolle kanten zijn van reliefvormen en hoe daar in de praktijk mee kan worden omgegaan.

 

Annotatie

14 p.
afb., tab.
Notanr. GL 94/07
Met lit.opg.

Naar boven