Onderwerp: Bezoek-historie

Projectnota/MER uitwijkhaven Weurt : risico-analyse uitwijkhaven Weurt
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Simtech

 

Samenvatting

Ten behoeve van de op te stellen projectnota/MER voor de toekomstig aan te leggen uitwijkhaven langs de Waal te Weurt zijn voor de verschillende alternatieven voor deze haven de effecten bepaald van zowel het individuele- als het groepsrisico dat mogelijk kan optreden bij de komst van deze haven door o.a. het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. De resultaten van dit onderzoek worden hierin weergegeven.

 

Annotatie

2 dl.
ill.
Dl 1: Beschrijvend deel. - Dl. 2: Onderbouwend deel
Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Begeleiding vanuit de Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD): J. Donk
Ref.

Naar boven