Onderwerp: Bezoek-historie

Projectnota/MER uitwijkhaven Weurt : geluidsonderzoek uitwijkhaven Weurt#samenvatting
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.J.B. van Dalfsen, B.C.G. van Dalfsen; Daring Consultants

 

Samenvatting

Ten behoeve van de op te stellen projectnota/MER voor de toekomstig aan te leggen uitwijkhaven langs de Waal te Weurt geeft dit rapport een samenvatting van de verslagen waarin de geluidsaspecten van de verschillende alternatieven voor deze nieuwe haven worden beschouwd.

 

Annotatie

11 p.
fig., tab.
R-95.183
Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Contactpersonen RWS, ON: A.J. Abrahamse en P.M. Stuurman

Naar boven