Onderwerp: Bezoek-historie

Projectnota/MER uitwijkhaven Weurt : onderzoek van de waterbodem in het Weurtse grindgat
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Ten behoeve van het opstellen van een milieu-effectrapportage voor de toekomstige aanleg van een uitwijkhaven langs de Waal te Weurt is onderzoek verricht naar de verontreinigingsgraad van de te verwijderen uiterwaardgrond en baggerspecie ter plaatse. Het geeft de resultaten weer van deze uitgevoerde bemonstering.

 

Annotatie

13 p.
ill.
Documentnr. WEURT-N-95116

Naar boven