Onderwerp: Bezoek-historie

Projectnota/MER uitwijkhaven Weurt : deelstudie gevolgen voor natuur en landschap
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ecologisch Adviesbureau STL

 

Samenvatting

Geeft de resultaten weer van een onderzoek dat ten behoeve van de milieu-effectrapportage (mer) voor de uitwijkhaven Weurt is verricht om te inventariseren wat de effecten zijn van de drie planalternatieven voor deze nieuwe haven aan de Waal op natuur- en landschapswaarden binnen de planlocatie.

 

Annotatie

97 p.
bijl., fig., tab.
Studie in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Met lit.opg.
Studiebegeleiding vanuit de Bouwdienst Rijkswaterstaat (Utrecht): Heleen Sarink en Alex Bartels

Naar boven