Onderwerp: Bezoek-historie

Projectnota/MER uitwijkhaven Weurt : aanslibbing uitwijkhaven Weurt
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)

 

Samenvatting

Ten behoeve van de op te stellen milieu effect rapportage is een schatting gemaakt van de te verwachten sedimentatie bij de vier alternatieven van de nieuw te realiseren uitwijkhaven aan de Waal te Weurt.

 

Annotatie

5 p.
fig., tab.
W-KS-95059 versie 1

Naar boven