Onderwerp: Bezoek-historie

Kanaal Deventer/Raalte : nota ten behoeve van de Raad van de Waterstaat
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Overijssel (RWS, OV); in samenw. met de Maatschappij Overijsselsche Kanalen (MOK)

 

Annotatie

59 p.
bijl., foto's, tab. ; 30 cm
Met voetnoten. - Omslagtitel: Nota inzake het kanaal Deventer-Raalte

Naar boven