Onderwerp: Bezoek-historie

Juridisch handboek natuurontwikkelingsprojecten in uiterwaarden
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J. Hofland...et al.]; KPMG Milieu; Katholieke Universiteit Brabant, Centrum voor Wetgevingsvraagstukken

 

Samenvatting

Natuurontwikkeling in uiterwaarden wordt als een grote uitdaging gezien in combinatie met handhaving van de veiligheid in het rivierengebied. Bij de uitvoering daarvan krijgt een projectleider te maken met veel wet- en regelgeving en juridische procedures. Om die reden is dit praktisch handboek ontwikkeld dat een overzicht biedt van alle juridische aspecten waar men in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen.

 

Annotatie

102 p,
bijl., fig.
Ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)
Begeleidingscommissie RWS, ON: C. Beekmans, D.W.R. Crommelin, K. van Dixhoorn, S.C.M. Keijser-Vermeulen, J.W. van Tiel

Naar boven