Onderwerp: Bezoek-historie

Een model voor de zeegrasgroei in het Grevelingenmeer : verslag onderzoek
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.H.G. Verhagen; Waterloopkundig laboratorium, afdeling Milieuhydrodynamica

 

Annotatie

42 p.
p. bijl. ill. ; 30 cm
Rapportnr. R1310-9
Met lit. opg.
Onderzoek in het kader van het project WABASIM-zout (Water Basin Model)
WABASIM is een samenwerkingsproject van het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek (DIHO), het WL en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, hoofdafdeling Milieu en Inrichting (RWS, DD MI)(36)

Naar boven