Onderwerp: Bezoek-historie

Minimalisering Kosten Onderhoudsbaggerwerk : een plan voor de periode 1984 tot en met 1986
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam red. Peter Spek

 

Samenvatting

Doel van het project MKO is het onderzoeken van de mogelijkheden om tot kostenverlaging van het onderhoud van scheepvaartgeulen en havens in het Rijnmondgebied te komen. Onderzocht zijn het gedrag van slibwolken, sedimentatiepatronen, de materiaaleigenschappen van het sediment (baggerparameters), meetmethoden om de "nautische bodem" te detecteren, methoden om milieubewust te baggeren en te storten. Gepoogd wordt een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem te ontwikkelen waarmee de doelmatigheid van het baggerproces kan worden verhoogd.

 

Annotatie

22 p.
fig., foto's ; 30 cm
Met lit opg.

Naar boven