Onderwerp: Bezoek-historie

Milieurisico's scheepvaart Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)

 

Samenvatting

In grote lijnen wordt er aangegeven wat de kans is op een scheepsongeval met milieu-gevaarlijke stoffen op de Oosterschelde en wat de gevolgen daarvan zijn voor het milieu en comerciële activiteiten, zoals de mosselindustrie. Voor het uitvoeren van een risico-analyse en een globale beschrijving van de effecten op het milieu is onderscheid gemaakt tussen ongevallen met olie en ongevallen met andere vloeibare toxische stoffen.

 

Annotatie

57 p.
bijl., fig., tab., graf.
Nota GWWS-87.405a
Met lit.opg.
Met samenv.
Deze nota is uitgebracht door DGW onder nr. GWWS-87.405

Naar boven