Onderwerp: Bezoek-historie

Enkele opmerkingen over maatgevende stormvloedstanden bij toekomstige dijksverhogingen voor de westelijke Waddenzee
Publicatiedatum:01-01-1956

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[S.H. Ringma]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Arrondissement Hoorn

 

Annotatie

[5] p.
tab.
Nota (WWKZ-)56.11
Digitaal document 242 Kb

Naar boven