Onderwerp: Bezoek-historie

Eindrapportage omtrent de uitgaven voor de Oosterscheldewerken
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Afwikkelingsbureau Oosterscheldewerken

 

Samenvatting

Het doel van de rapportage is het geven van inzicht in de kostenontwikkelingen en uitgaven aangaande de Oosterscheldewerken van 1976 tot en met 1987 (inclusief de relatief geringe ramingen vanaf 1988) alsmede in de gevolgde werkwijze met betrekking tot de financiële/administratieve rapportages. Aandacht zql worden besteed aan: - de procedures met betrekking tot de financiële rapportages; - de overlegstructuren; - de externe aandacht en begeleiding; - de indexeringsmethodiek. Verder zullen cijfermatige overzichten worden weergegeven, welke voorzien zijn van toelichtingen met betrekking tot de voornaamste ramingswijzigingen. Voor een veel gedetailleerder toelichting, zowel inhoudelijk als tijdsvolgordelijk, wordt verwezen naar de bestedingsplannen.

 

Annotatie

83 p.
9 bijl., fig., tab. ; 30 cm
Nota ABO-N-88.975

Naar boven