Onderwerp: Bezoek-historie

Eigenschappen en gedrag van fosfaat in sedimenten
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.H.M. Hieltjes; Technische Hogeschool Twente, Afdeling der Chemische Technologie

 

Samenvatting

Onderzoek naar de in ondiepe meren optredende fysische, chemische en biologische processen en hun onderlinge samenhang in relatie tot de mogelijke nalevering van fosfaat door de onderwaterbodem, in het kader van de eutrofiëring van het Brielse Meer.

 

Annotatie

Ongepag.
ill. ; 21 cm
Projectno. 105. - Onderzoek in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Hoofdafdeling Milieu en Inrichting (RWS, DD)

Naar boven