Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologisch profiel van de wilde litorale mosselbank (Mytilus edulis L.)
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Peter Tydeman

 

Samenvatting

Dit ecologisch profiel schetst de kenmerken en relaties met het omringende milieu van de natuurlijk gevormde en boven de laagwaterlijn gesitueerde mosselbanken.

 

Annotatie

49 p.
ill.
(Watersysteemverkenningen (WSV) 1996)
Rapport RIKZ-96.026
Omslagtitel: Ecoprofiel wilde litorale mosselbank
Met lit. opg.
ISBN 9036904153

Naar boven