Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria)
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); C. Steur, J. Seys, J. Eppinga

 

Samenvatting

De Strandgaper is in het project Watersysteemverkenningen (WSV) gekozen als doelvariabele om de milieukwaliteit van de Nederlandse zoute wateren te toetsen. In 1995 is het ecoprofiel van 1989 geactualiseerd. In het Ecoprofiel komt naar voren dat het voorkomen van de Strandgaper negatief beïnvloed wordt door diverse verontreinigingen en het storten van baggerspecie.

 

Annotatie

32 p.
ill.
(Watersysteemverkenningen (WSV) 1996)
Rapport RIKZ-96.023
Omslagtitel: Ecoprofiel strandgaper (Mya arenaria)
Met lit. opg.
ISBN 9036904250

Naar boven