Onderwerp: Bezoek-historie

Dwars op de kust : een beschrijving van dwarstransportprocessen en een overzicht van berekeningsmethoden
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.C. Groenendijk; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van de mechanismen die dwarstransport veroorzaken en beschrijft enkele methoden die nu beschikbaar zijn om dwarstransport te berekenen. Allereerst wordt ingegaan op de diverse fysische processen, zoals zandbeweging (bodemtransport en zwevend transport), waterbeweging, golven, zandtransport en koppeling tussen langstransport en dwarstransport. Vervolgens komen diverse methoden voor berekening aan de orde: de empirische methode, de semi-empirische methoden (tweelijn en profielmodellen) en de mathematisch-fysische methoden (UNIBEST-TC en DUROSTA), waarbij berekeningsvoorbeelden worden gegeven. Tenslotte wordt de stand van zaken m.b.t. onderzoek naar dwarstransport beschreven, ondermeer op gebied van kustprofiel- of raaimodellen, veldmodellen en laboratoriummetingen.

 

Annotatie

46 p.
fig., graf. ; 30 cm
Rapport DGW-92.043 - In het kader van Project Kustgenese. - Met lit. opg.

Naar boven