Onderwerp: Bezoek-historie

Doorgroeiconstructies als oeverbescherming
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Oevers vervullen meerdere functies. Het bieden van leefruimte en migratiemogelijkheden aan planten en dieren is eréén, bescherming van het achterland is een andere. Bij natuurvriendelijke oevers wordt nadrukkelijk rekening gehouden mat natuur en landschap. Doorgroeiconstructies worden toegepast op plaatsen waar oeverplanten alleen niet voldoende bescherming bieden of als tijdelijke verdediging wanneer de plantengroei nog goed op gang moet komen.

 

Annotatie

4 p.
ill.
(DWW wijzer ; nr. 74)
ISSN 09268618

Naar boven