Onderwerp: Bezoek-historie

Staalkaart vervoeraanbod : een functionele indeling van het personenvervoeraanbod
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Egeter, A.M. van den Broeke, J.M. Schrijver; TNO Inro

 

Samenvatting

Deze 'staalkaart vervoeraanbod' biedt een nieuwe en heldere indeling van het totale personenvervoeraanbod die als basis kan dienen voor het ontwerp en de evaluatie van multimodale personenvervoernetwerken. Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 behandelt het denkkader dat bij het opstellen van deze staalkaart vervoeraanbod is gehanteerd. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens een functionele definitie gegeven van de vervoersystemen waaruit het vervoeraanbod is opgebouwd, gebaseerd op organisatievorm en schaalniveau. Hoofdstuk 4 gaat tenslotte in op de kenmerken van de verschillende gdefinieerde vervoersystemen; het gaat daarbij om de vervoertechnieken (infrastructuur en vervoermiddelen) en de geboden vervoerdiensten.

 

Annotatie

27 p.
ill.
(TNO-rapport Inro-Vervoer/2000 ; 01). - Met lit. opg. - Onderzoek in het kader van het doelfinancieringsproject 'intermodale personenvervoersystemen' van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. - Projectbegeleiding R.I.Th. Koolen (Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS, AVV)
ISBN 9067436488

Naar boven