Onderwerp: Bezoek-historie

[Kustverdediging na 1990 : technisch rapport 7] : Duinen als waterkering : invloed van kustgedrag op veiligheid
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); H.J. Verhagen

 

Samenvatting

De invloed van de zeespiegelrijzing op de veiligheid is het eerstvolgende decennium niet groot. In de wat verdere toekomst heeft de zeespiegelrijzing vooral invloed op kustachteruitgang, en daardoor indirect op de veiligheid. Door versnelde zeespiegelrijzing wordt versneld het fundament onder de waterkering weggehaald.

 

Annotatie

47 p.
bijl., ill.
Onderbouwende studie t.b.v. de discussienota "Kustverdediging na 1990". - Met lit. opg.
(Kustverdediging na 1990 ; Technisch Rapport 7 (TR-7)

Naar boven