Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten modelstudie A10-West : van huidige situatie tot scenario's
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Arcadis Heidemij Advies

 

Samenvatting

Doel van de modelstudie is het ontwikkelen van een dynamisch verkeersmodel voor de A10-west (RW10) en het onderliggende wegennet. In hoofdstuk 2 is de aanpak van de studie beschreven op hoofdlijnen. De huidige situatie komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Het gaat hierbij om de basissituatie zonder groot onderhoud en zonder verkeersbeheersingsmaatregelen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de bouw van het model en de kalibratie en de resultaten van de berekeningen. In hoofdstuk 4 staan de bevindingen uit het referentiemodel: met onderhoud en zonder verkeersbeheersingsmaatregelen. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de varianten: situatie met onderhoud en met verkeersbeheersingsmaatregelen.

 

Annotatie

47 p.
bijl., ill.
Rapport 110612/CE1/012/000060. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV). - Projectbegeleiding H. Schuurman

Naar boven