Onderwerp: Bezoek-historie

"Meer Visie" Meerwaarde voor IVIJ 2030 : evaluatierapport Werkconferentie "Meer Visie" 24 en 25 november 1999
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); Eindred. R. Doef en B. Kruithof

 

Samenvatting

Om de gewenste ontwikkelingen in het IJsselmeergebied voor de periode tot 2030 aan te geven zijn de ministeries LNV, VROM, EZ en V&W gestart met het project Integrale Visie IJsselmeergebied 2030 (IVIJ 2030). Om belanghebbenden bij het proces te betrekken is "Meer Vise" door Resource Analysis en WL/Delft hydraulics, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de projectgroep IVIJ 2030 opgesteld. Enerzijds is het doel van "Meer Vise" om inzicht te verschaffen hoe de concept visie IVIJ 2030 valt in het brede maatschappelijke krachtenveld. Anderzijds is het doel dat "Meer Visie" draagvlak creëert voor een integrale visie voor het IJsselmeergebied. "Meer Visie" is niet bedoeld als interactief planproces.

 

Annotatie

40, [14] p.
bijl.
Integrale Visie IJsselmeergebied 2030
In opdracht van de projectgroep IVIJ 2030
Met lit. opg.

Naar boven