Onderwerp: Bezoek-historie

Wagons voor je geld: evaluatie van de Tijdelijke Bijdrageregeling Spoorweg Aansluitingen (TBSA) : eindrapportage
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

KPMG Bureau voor Economische argumentatie

 

Samenvatting

De TBSA (Tijdelijke Bijdrageregeling Spoorwegaansluitingen) is begin 1995 ingevoerd om vervoerders en verladers via financiele prikkels te stimuleren voor railvervoer te kiezen. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de vraag in welke mate TBSA voldaan heeft aan het doel waarvoor zij in het leven is geroepen (doelmatigheid) en in welke mate de TBSA heeft bijgedragen aan de beleidsdoelen waarvoor zij is opgezet (doeltreffendheid). Vier aspecten van de regeling zijn onderzocht, deze zijn: 1. communicatie ; 2. de aanvraagprocedure ; 3. de gebruikte criteria ; 4. de rol van de TBSA in de investeringsbeslissing.

 

Annotatie

27 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV). - Projectbegeleiding C.A. Aangenendt

Naar boven