Onderwerp: Bezoek-historie

Feiten over het fietsen in Nederland : met bijlage: Feiten over het lopen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Jong; SGBO; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Brochure waarin de meest recente cijfers over het voetgangers- en fietsverkeer in Nederland verwerkt worden. De cijfers zijn met name ontleend aan het Onderzoeksverplaatsingsgedrag (OVG) van 1999. Deze brochure sluit aan op de brochure: 'Lopen en fietsen, goed voor gemeentelijk beleid' waarin argumenten voor decentrale overheden zijn opgenomen.

 

Annotatie

53 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding B.I. van Schijndel, K. Gort

Naar boven