Onderwerp: Bezoek-historie

Lozingenbesluit open teelt en veehouderij : voor een beter beheer van sloten, beken en plassen en ander oppervlaktewater
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Brochure over de maatregelen om de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar bijvoorbeeld sloten, beken, plassen en kanalen (kortweg: het oppervlaktewater) terug te dringen.

 

Annotatie

15 p.
ill.

Naar boven