Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 1999 depot IJsseloog
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); C.M.H. Koenjer en D.J. van 't Zet

 

Samenvatting

Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het eerste deel betreft de rapportage over de bedrijfsvoering, de verwerkte hoeveelheden baggerspecie en behaalde resultaten. Het tweede deel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de chemische kwaliteit van baggerspecie, grond- en retourwater.

 

Annotatie

76 p.
bijl., fig., krt., tab.
(RDIJ-rapport ; 2000-5)
ISBN 9036912474

Naar boven