Onderwerp: Bezoek-historie

Specificatie Detectorstation MTM-2 : versie 4 : deel I t/m V
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); Johann Visser, Peter Slats

 

Samenvatting

De vijf delen waaruit deze Specificatie is opgebouwd, bevatten de eisen waaraan een wegkantstation moet voldoen om ingezet te kunnen worden als het deelsysteem Detectorstation binnen het verkeerssignaleringssysteem MTM-2. De Specificatie bestaat uit de volgende vijf delen: - Deel I Algemene inleiding; - Deel II Functioneel Ontwerp; - Deel III Technische specificatie interfaces; - Deel IV Overige systeemeisen; - Deel V Bijlagen.

 

Annotatie

140 p.
ill.

Naar boven