Onderwerp: Bezoek-historie

Vooronderzoek vernieuwing Leegvaartmodel Binnenvaart : fase 2
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

NEA Transportonderzoek en -opleiding

 

Samenvatting

Het verbeteren van het leegvaartmodel binnenvaart is in een aantal stappen tot stand gekomen. In 1992 is een vooronderzoek gehouden naar de mogelijkheden van het verbeteren van het model. In dit deelrapport wordt verslag gedaan van fase 2 van het vooronderzoek waarin geprobeerd wordt inzicht te verkrijgen in het leegvaartgedrag van schippers, zodat een definitieve specificatie van het nieuwe leegvaartmodel gemaakt kan worden.

 

Annotatie

44 p.
Rapport 920219/12412. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)

Naar boven