Onderwerp: Bezoek-historie

Logistiek en flexibele infrastructuur : flexibele infrastructuur
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Kant, B. Veltman

 

Samenvatting

Essay in het kader van het innovatiethema "Flexibele Infrastructuur". Dit thema is een onderdeel van het innovatieprogramma "Wegen naar de Toekomst". Dit essay gaat in op het begrip logistiek en de logistieke ontwikkelingen voor de middellange en lange termijn. Vervolgens wordt het effect hiervan op de goederen- en personenstromen en eisen aan de infrastructuur beschreven. Tot slot komen oplossingen die de logistiek aandraagt om om te kunnen gaan met de schaarste aan infrastructuur aan bod.

 

Annotatie

12 p.
Ill.
Geschreven op uitnodiging van het Themateam Flexibele Infrastructuur. - Begeleiding F. Waaldijk, L.H.M. Schlösser (RWS, AVV)

Naar boven