Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheid en handhaving : verkennend onderzoek naar knel- en verbeterpunten in de handhaving van veiligheid in het goederenvervoer over de weg
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); [P.J.M. Huijbregts]

 

Samenvatting

Onderzoek naar de vraag welke verbeterpunten er zijn in de uitvoering van de handhavingstaken en informatiestromen van de verschillende handhavingsdiensten, die toezien op de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de (verkeers)veiligheid en, in het verlengde daarvan, welke potentiële oplossingsrichtingen mogelijk dan wel wenselijk zijn teneinde de huidige handhavingsmiddelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

 

Annotatie

45 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG), Directie Transportveiligheid
Met lit. opg.

Naar boven