Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie realisatiefase bochtverbetering Erlecom
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Oost-Nederland (RWS, ON)]; F.H. van Amerongen

 

Samenvatting

In het kader van de verbetering van de bevaarbaarheid van de Waal zijn ter vergroting van de vaarbreedte in de Waalbocht bij Erlecom bochtbeschermingsconstructies uitgevoerd. Een deel van de nog uit te voeren werkzaamheden bestaat uit de aanleg van een serie bodemkribben. In deze notitie wordt voornamelijk ingegaan op de ontwerprandvoorwaarden, de stabiliteit van de toplaag en de noodzaak van een filter en additionele bodembescherming i.v.m. mogelijke erosie langs deze kribben.

 

Annotatie

45 p.
bijl., fig., tab.
Project Waal, deelproject: Bochtverbetering Erlecom
Versie 3.0
Met ref.
Losbladige uitg.

Naar boven