Onderwerp: Bezoek-historie

Afvoerverdeling Rijntakken : een verkenning van de mogelijkheden en effecten van een andere afvoerverdeling onder maatgevende omstandigheden
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A. Ubbels, G. Blom, A. Dollee, W. Silva, R. Westphal

 

Samenvatting

De resultaten van de studie "Afvoerverdeling Rijntakken" worden weergegeven en besproken. Vier mogelijke alternatieven voor de afvoerverdeling over de Rijntakken zijn bekeken. Het effect van de verschillende afvoerverdelingen op de hoogwaterstanden in de Rijntakken, het Benedenrivieren gebied en het IJsselmeergebied is in beeld gebracht. Vervolgens zijn maatregelenpakketten geselecteerd die nodig zijn om deze waterstandsverhoging teniet te doen. De kosten van deze maatregelen en de effecten op landbouw en natuur zijn globaal in beeld gebracht. Hiermee is getracht om meer inzicht (op hoofdlijnen) te verkrijgen in de problematiek rond de afvoerverdeling. De studie bestaat voor een belangrijk deel uit integratie van de kennis die is opgedaan in de studies Ruimte voor Rijntakken (RVR), Integrale Verkenning Benedenrivieren-gebied (IVB) en Waterhuishouding in het Natte Hart (WIN).

 

Annotatie

27 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 99.062)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Met lit. opg.
ISBN 9036952891

Naar boven